Navigeren
Navigeren is nodig om op de plek te komen waar je naartoe wilt, of om de weg naar de bewoonde wereld te vinden als je niet meer weet waar je uithangt.

Er zijn veel verschillende manieren en middelen om het navigeren te vergemakkelijken. Vooral de komst van de handheld GPS heeft voor een revolutionaire doorbraak gezorgd in het navigeren.

 

(c) 2022 Delaatstewoudloper.nl